جهت نمایش توضیحات بروی عناوین کلیک کنید

• بارتوبار: سامانه جامع ارائه دهنده خدمات الکترونیکی حمل و نقل شهری و بین شهری گفته می شود که خدمات نرم‌افزاری برای حمل و نقل کالا در محدوده برون شهری و یا درون شهری ارائه می دهد. بارتوبار سامانه خدمات نرم افزاری است که برای حمل و نقل کالا در محدوده برون‌شهری یا درون‌شهری ارائه می شود.

• سفارش دهنده: هر شخص حقیقی یا حقوقی است که در اپلیکیش بارتوبار به منظور ارسال درخواست حمل و نقل کالا ثبت نام نموده اند.

• گیرنده: اشخاص حقیقی یا حقوقی که توسط کاربر سفارش دهنده به عنوان گیرنده بار معرفی می گردد.

• راننده: شخص حقیقی است که در سامانه بارتوبار به منظور دریافت درخواست حمل ونقل کالا و ارائه خدمات، ثبت‌نام نموده است و یا به رانندگانی که توسط موسسات و شرکت‌های حمل و نقل کاربر اعزام می شوند، اطلاق می گردد.

• بار: عبارت است از محموله‌ای که توسط باربری، بنابر تقاضای سفارش دهنده، حمل و نقل کالا به گیرنده تحویل داده شود.

• کاربر یا کاربران: اشخاص حقیقی و یا حقوقی اعم از راننده و یا سفارش دهنده حمل ونقل کالا و موسسات و شرکت‌های حمل و نقل که از طریق فضای مجازی به سامانه بارتوبار متصل و از خدمات این نرم افزار استفاده می نمایند.

• بارنامه: مطابق ماده 2 قانون الزام شرکت‌ها و موسسات ترابری جاده‌ای به استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه، سند کاشف از حقوق مالکیت بوده و طرح آن در دو نوع برای حمل و نقل کالاهای عمومی و حمل و نقل فرآورده‌های نفتی بوده و به صورت تمبردار و یا الصاق توسط شرکت حمل و نقل به صورت الکترونیکی توسط شرکت‌ها و موسسات حمل و نقل مجاز و قانونی طبق تشریفات قید شده در ماده مرقوم صادر می‌گردد.

• حواله بارنامه: برگه ایست که به موجب ماده 2 قانون الزام شرکت‌ها و موسسات ترابری جاده‌ای به استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه توسط اداره کل استان یا نمایندگی ادارات کل در اختیار شرکت‌ها و یا موسسات حمل و نقل جاده ای داخلی کالا یا نمایندگان آن قرار خواهد گرفت.

کاربر شرکت حمل و نقل: هر شرکت و موسسات حمل و نقل که به منظور صدور بارنامه و یا پذیرش سفارش حمل و نقل کالا در سامانه بارتوبار ثبت نام نموده اند.

• اعتبار: مبلغی است که کاربران در حساب کاربری خود به منظور استفاده از خدمات بارتوبار کارسازی می نمایند. این مبلغ به صورت پرداخت از طریق سامانه بانکی و کارت‌های عضو شتاب منظور و محاسبه می شود.

• اطلاعات محرمانه: اطلاعاتی که توسط اشخاص و یا موسسات حمل و نقل بار در اختیار بارتوبار قرار می گیرد، اعم از اطلاعاتی که از سوی کاربران وارد می شود و همچنین اطلاعاتی که بصورت خودکار و در نتیجه استفاده از خدمات بارتوبار در اختیار بارتوبار قرار داده می شود.

• قوانین لازم الاجرا: قانون اساسی، قوانین عادی، آیین نامه‌ها و بخشنامه‌های قانونی حاکم بر انجام موضوع تفاهم‌نامه و ضوابط و مقرراتی که توسط شرکت اعلام می گردد.

• حساب کاربری: حسابی است که اشخاص برای استفاده از خدمات بارتوبار در این سامانه ایجاد نموده اند.

• کاربر تعهد نمود حق اقدام و یا تکمیل به هر گونه اقتباس و یا تکثیر و یا تقلید و یا شبیه سازی و یا کپی یرداری از بازارگاه الکترونیکی بارتوبار و اپلیکیشن های مربوط به آن را چه توسط خود و چه توسط اشخاص حقوقی و حقیقی ثالث را نخواهد داشت.

• کاربر تعهد نمود حق هیچگونه اقدام و عملیاتی را به منظور دسترسی به سرور و برنامه های مبدا شرکت را نخواهد داشت مگر در مواردی که شرکت صلاح بداند.

• کاربر به منظور تحقق بدون ایراد این تفاهم نامه ملزم و متعهد به اجرای کامل قوانین موضوعه کشور و نیز روش ها و دستورالعمل ها و آیین نامه های اجرایی مصوب سازمان راهداری و پایانه جاده ای کشور و شورای عالی انفورماتیک و سایر ارگان های قانونی و نیز ضوابط و مقررات شرکت شد.

• کاربر می بایست اطلاعات خواسته شده را به صورت صحیح و به روز در اپلیکیشن بارتوبار وارد نماید و در صورت تخلف از مفاد این بند نامبرده مسئول عدم صحت و بروز هرگونه خسارت و ضرر و زیان به هر شکل و به هر عنوان می باشد.

• کابر صرفا با رایانامه متعلق به خود نسبت به ثبت نام در سامانه بارتوبار اقدام می نماید.

• کاربر قبول نمود در نهایت هوشیاری و با رعایت نکات ایمنی از اطلاعات حساب کاربری خود محافظت و نگهداری نماید و در صورت سرقت و یا مفقود شدن اطلاعات مزبور در اولین فرصت این امر را به شرکت کتبا اطلاع دهد.

• کاربر پذیرفت هر گونه رویه و یا اَشکال و عبارات مبین تائید و اعلام قبولی و تصدیق داده پیام های صادره از طرف سامانه، به منزله امضا الکترونیکی و قبول احتساب خواهد شد و طرح هرگونه ادعایی را در این مورد از خود سلب و اسقاط نمود.

• چنانچه در اثر اقدامات کاربر، هرگونه خسارت و ضرر و زیان به اعتبار و یا نام و یا شهرت تجاری و اجتماعی شرکت وارد آید، نقض این تفاهم نامه تلقی و شرکت می تواند حساب کاربری وی را مسدود و اقدام به اقامه دعوای در این راستا نماید.

• کاربر قبول نمود در صورتی که بنا بر تشخیص شرکت، از قوانین و مقررات و مواد این تفاهم نامه تخطی نماید و یا هر عمل و رفتاری که برای شرکت و یا سایر کاربران و یا اشخاص ثالث خطرناک بوده و یا مطلوب نباشد را انجام دهد ، شرکت می تواند حق هرگونه دسترسی کاربر را به اپلیکیشن بارتوبار در هر زمان قطع و یا محدود نموده و حساب کاربری نامبرده را مسدود نماید.

• کاربر متعهد شد به منظور بهره برداری از خدمات بارتوبار صرفا از یک حساب کاربری استفاده نماید و چنانچه ثابت شود نامبرده از یک حساب کاربری دیگری استفاده نموده است و یا می نماید، شرکت می تواند حق دسترسی به بازارگاه الکترونیکی بارتوبار را بابت هر دو حساب کاربری قطع نماید.

• کاربر به این امر مشرف گردید که بازارگاه الکترونیکی بارتوبار صرفا یک نرم افزار می باشد که شرایط و مولفه های یک توافق، فی مابین کاربران را در فضای مجازی فراهم می نماید.

• کاربر تعهد نمود از انجام هرگونه فعالیت که برخلاف قوانین لازم الاتباع جمهوری اسلامی ایران بوده و یا برخلاف اصل حسن نیت و یا عرف جامعه و یا شرع مبین اسلام می باشد از طریق بازارگاه الکترونیکی بارتوبار خودداری نماید.

• پرداخت هر گونه حقوق و مسئولیت های قانونی عوامل انسانی و سخت افزاری و نرم افزاری متعلق به کاربر بنابر اقتضا و موضوعیت داشتن موارد این بند ( مانند موسسات و شرکت های حمل و نقل ) بعهده نامبرده می باشد و شرکت در این خصوص مبرا از هرگونه مسئولیت بوده و این امر مورد قبول کاربران مورد نظر قرار گرفت.

• کاربر به موجب این تفاهم نامه متهد به رعایت کلیه قوانین و آیین نامه ها و بخشنامه های مرتبط با حوزه حمل و نقل جاده ای کالا و سایر مقرراتی که توسط هر یک از مراجع ذی صلاح در این حوزه و همچنین سایر زمینه های مربوط به کسب و کار کاربر بنابر مورد اصدار یافته است، شد؛ و چنانچه به علت عدم رعایت هریک از قوانین و مقررات لازم الاجرا به شرکت خسارتی مادی یا معنوی وارد شود و در اینخصوص شرکت به موجب آرای قطعی از سوی مراجع قضایی و قانونی محکوم به پرداخت مبلغی شود ، کاربر علاوه بر جبران خسارت و پرداخت خسارت وارده باید 20% از مبلغ آورده در احکام را به عنوان خسارت در وجه شرکت پرداخت بنماید.

• کاربر اقرار نمود و پذیرفت که با عضویت در بارتوبار می تواند از خدمات موجود در آن به نحو غیر انحصاری و غیر قابل انتقال و محدود تا حدی که شرکت صلاح می داند استفاده نماید و طرح هرگونه ادعای مالکیت مادی و یا معنوی نسبت به بازارگاه الکترونیکی بارتوبار را به هر شکل و به هر عنوان از خود سلب و اسقاط نمود.

• این امر مورد توافق و پذیرش کاربر قرار گرفت، هرگونه مبلغی که در راستای طرح های تشویقی و یا تبلیغاتی در حساب کاربری متعلق به آنان توسط شرکت کارسازی میشود صرفا قابل استفاده در خدمات ارائه شده و شونده در اپلیکیشن بارتوبار می باشد، فلذا قابل انتقال به هر شخص حقیقی و حقوقی ویا قابل برداشت و مطالبه به نحو نقدی و غیر نقدی و یا معادل نمی باشد. و قابل ذکر است چنانچه کدهایی الکترونیکی جهت افزایش و یا کاهش هزینه خدمات حمل و نقل کالا برای کاربران از سوی شرکت تعلق گرفته باشد هیچ حق مکتسب و یا مالکیت برای نامبردگان بوجود نمی آورد و مع الوصف چون در این خصوص وجه و مبلغی از کاربران دریافت نمیشود شرکت می تواند بنا بر هر علت و یا بنا بر اختیار صلاحدیدی خود مبلغ یا تاثیر کدهای مذکور را تغییر و یا غیر قابل استفاده و یا باطل نماید ؛ حتی اگر این اقدام شرکت پس از ارسال و یا انتشار کدهای مذکور به کاربران باشد.

• این امر مورد تائید و قبول کاربر قرار گرفت که شرکت ممکن است و می تواند به منظور ارائه خدمات بهتر اپلیکیشن بارتوبار با برخی از شرکت ها و موسسات حمل و نقل کالا (مرسوله ) مشارکت و یا همکاری و یا تشریک مساعی نماید که شرکت هیچگونه کنترل و نظارتی بر ساز و کار فعالیت و خدمات آنها نخواهد داشت و هر یک از این شرکت ها و موسسات مقررات و موازین مختص به خود را دارا می باشند که شرکت مسئولیت و نظارت و تعهدی نسبت به این مقررات و موازین نخواهد داشت و شرکت از هرگونه مسولیت حقوقی و یا کیفری در راستای موضوع این بند بری می باشد. از جمله این موارد تائید ماهیت و هویت ناوگان و بار می باشد که بارتوبار در مقابل معرفی آن هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت و تماما بر عهده صادرکننده بارنامه می باشد.

• کاربران بدین وسیله اقرار نمودند و پذیرفتند کلیه ی اطلاعات و مشخصات و پیامهایی که از طریق ساخت حساب کاربری خود و به تبع آن عضویت در اپلیکیشن بارتوبار در اختیار شرکت قرار می دهند منتسب به خود بوده و صحت آنها را چه در حال و چه در آینده با مورد قبول قرار دادن این تفاهم نامه مورد تائید قرار دادند فلذا حق هرگونه اعتراض و ادعایی را علی الخصوص ادعای جعل نسبت به داده پیام های ارسالی و ثبتی را به هر شکل و به هر عنوان در هریک از مراجع قضایی از خود سلب و اسقاط نمودند .

• کاربر متعهد شد به منظور عضویت و استفاده از خدمات بازارگاه الکترونیکی بارتوبار هرگونه اطلاعاتی را که توسط شرکت از طریق اپلیکیشن بارتوبار به هنگام ثبت نام و یا پس از آن و بنا به هر علت را مطالبه می نماید در حساب کاربری خود ثبت نماید.

• کاربران پذیرفتند و قبول نمودند چنانچه در اثر اعمال و افعال نامبردگان که ناشی از عدم رعایت قوانین لازم الاجرای جمهوری اسلامی ایران و یا آیین نامه ها و یا دستور العمل ها و یا بخش نامه های لازم الاتباع اصداری از سوی نهادهای عمومی و قانونی متولی حمل و نقل کالا و یا کسب و کار اینترنتی مانند قانون جرایم رایانه ای (جاسوسی و شنود رایانه ای و یا تخریب و اخلال در در داده ها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی و سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه ) و قانون مجازات عاملین متخلف در امر حمل و نقل کالا و قانون مجازات اسلامی (ارتکاب جرم در هنگام سفر ) و قوانین مدنی (ورود خسارات به اموال صاحبین کالا و یا اشخاص ثالث ) و سایر قوانین لازم الاتباع هرگونه خسارت از اعم مادی ویا معنوی به شرکت و سایر کاربران و یا اشخاص ثالث وارد شود؛ شرکت علاوه بر اینکه هیچگونه مسئولیت و تعهدی در قبال اعمال و افعال و خسارات مارالذکر را نخواهد داشت بلکه می تواند جهت احقاق حقوق تضییع شده و شهرت تجارتی خود اقدامات قانونی و قضائی را علیه کاربر متخلف به هر شکل و به هر عنوان به عمل آورده و اقدام به قطع دسترسی کاربر به خدمات بارتوبار و مسدود نمودن حساب کاربری وی نماید.

• کاربران متعهد شدند تمامی درخواست های خود را فقط از طریق نرم افزار موبایل و یا تبلت و یا رایانه در اپلیکیشن بارتوبار ثبت و پیگیری نماید و روشهایی از قبیل تماس تلفنی، فکس و ... مورد تایید نیست.

• کاربر سفارش دهنده متعهد شد که اقدام به ثبت سفارشی که بر خلاف قوانین و مقررات لازم الاجرا جمهوری اسلامی بوده مانند حمل و نقل کالاهای قاچاق و مواد مخدر و کلا هرکالای غیر مجاز و غیر قانونی در اپلیکیشن بارتوبار ؛ ننماید و در صورتی که نامبرده بر خلاف تکلیف مقرر در این بند عمل نماید، شرکت می تواند هرگونه ارائه خدمات به وی را به نحو یکطرفه قطع و حساب کاربری او را مسدود نماید و شرکت در خصوص موضوع این بند مبرا از هرگونه مسئولیت حقوقی و کیفری می باشد

• کاربر سفارش دهنده مکلف شد به هنگام ثبت سفارش هرگونه اطلاعاتی که در راستای ارائه ی خدمات حمل و نقل مانند آدرس مبدا؛آدرس مقصد؛ارزش کالا و سایر مواردی را که شرکت مطالبه می نماید و تاثیر گذار در حمل و کرایه ی حمل و نقل می باشد بارعایت اصل حسن نیت و اصل صحت و با رعایت موارد مورد توافق در این تفاهم نامه در اپلیکیشن بارتوبار ثبت نماید.

• کاربر سفارش دهنده به منظور قبول و پذیرش رانندگان جهت بارگیری در مبدا و تخلیه در مقصد متعهد به انجام و هماهنگی های لازم و ضروری با عوامل خویش و تحویل گیرنده شد .

• کاربر سفارش دهنده می بایست به هنگام بارگیری، شخصا و یا توسط نماینده خود هویت راننده وسیله ی نقلیه را که در اپلیکیشن بارتوبار مشخصات هریک ثبت شده است را احراز نموده و در محل بارگیری حضور داشته باشد.

• کاربر متعهد شد اطلاعات خواسته شده را به صورت صحیح و درست و مطابق با واقعیت، در اپلیکیشن بارتوبار ثبت نماید و در صورت تخلف، نامبرده مسئول عدم صحت اطلاعات ثبت شده به هر شکل و به هر عنوان می باشد و شرکت در این خصوص فاقد هرگونه مسئولیت حقوقی و کیفری خواهد بود.

• کاربران مکلف هستند در نهایت امانت داری تمامی درخواست های مرتبط با حوزه حمل و نقل را که به واسطه ی استفاده از بازرارگاه الکترونیکی بارتوبار برای نامبردگان ارسال شده و در اپلیکیشن بارتوبار ثبت می گردد قبول و یا قبل از قبول لغو نمایند و با دسترسی به اطلاعات کاربر سفارش دهنده هیچ گونه اقدام به انجام خدمات حمل و نقل خارج از اپلیکیشن بارتوبار را به عمل نیاورند و چنانچه خلاف مفاد این بند به هرشکل برای شرکت محرز گردد؛ شرکت می تواند علاوه بر قطع ارائه خدمات اپلیکیشن بارتوبار و انسداد حساب کاربری شخص متخلف مبلغی را بنا بر تشخیص و نظر خود از نامبرده مطالبه و یا از حساب کاربری شخص متخلف برداشت نماید و همچنین شرکت می تواند به منظور احقاق حقوق خود در هریک از مراجع قضایی اقدام به طرح هرگونه ادعا و یا دعوایی را نماید.در خصوص هرگونه توافق و یا وعده که خارج از بازارگاه الکترونیکی حمل و نقل جاده ای بارتوبار صورت پذیرد شرکت فاقد هرگونه مسئولیت حقوقی و کیفری خواهد بود و کاربر در خصوص تحقق یا عدم تحقق مفاد این بند هر گونه حق و ادعایی را به هر عنوان از خود سلب و اسقاط نمود .

• در صورتی که یک فرد با مشخصات هویتی معین ، همزمان به عنوان کاربر سفارش دهنده برای یک حمل بار درخواست ثبت نماید و همان فرد ، این درخواست را به عنوان کاربر راننده قبول نماید ،این عمل تقلب محسوب شده و شرکت حق خواهد داشت مبلغی معادل 60% از کرایه حمل و نقل آن سفارش را به عنوان وجه التزام عمل متقلبانه از کاربر مذکور مطالبه و یا به همان میزان از موجودی اعتبار نامبرده در حساب کاربری برداشت نماید و نیز اقدام به انسداد حساب کاربری مشارالیه نماید.ذکر می گردد در صورتی که وابستگان و آشنایان یک فرد با همکاری یکدیگر اقدام به اعمال مشابه موصوف نمایند و یا کاربران به هر شکل نسبت به شرکت مرتکب به حیله و تقلب شوند و بدین وسیله موجبات ضرر مادی و یا معنوی شرکت را فراهم آورند مشمول ضمانت اجرای موجود در این بند خواهند بود مرجع تشخیص تقلب شرکت می باشد و کاربران حق هرگونه ادعا و دعوایی را در هریک از مراجع قانونی و قضائی را در این خصوص به هر شکل و عنوان از خود سلب و ساقط نمودند.

• شرکت می تواند به منظور ارائه ی خدمات مطلوب به کاربران و نیز بررسی کیفیت و نحوه ی عملکرد نامبردگان هر گونه اطلاعات و یا داده پیام های ثبت شده ی هر یک از کاربران را جمع آوری و تجزیه و تحلیل و در راستای اهداف شرکت مورد استفاده قرار دهد و کاربران در این خصوص هر گونه اختیاری را به شرکت تفویض و اعطا نموده و طرح هرگونه ادعایی را از خود صلب و اسقاط نمودند.

• با توجه به خدمات اینترنتی کشور برای دسترسی به خدمات مرکز داده، در صورت قطعی و یا اختلال در شبکه اینترنتی و یا اینترانت کشوری، شرکت تمام تلاش خود را به کار خواهد برد که تا حد ممکن سرویس به وضعیت عادی برگردد.

• نظر به اینکه موضوع تفاهم نامه بر مبنای برنامه های اندروید و IOS طراحی و اجرا می گردد همزمان با ارتقا سیستم های عامل توسط شرکت های اصلی ارائه دهنده برنامه اندروید یا IOS، شرکت برنامه های موضوع تفاهم نامه را به روز رسانی می نماید. قابل بیان است موانع قانونی و یا قضایی و یا سراسری مستثنی از این بند می باشد.

• شرکت متعهد شد تا در حد توان فنی و مالی و استراتژیکی و سیاست های خود، نسبت به تهیه سخت افزارها و نرم افزارهای لازم و استقرار آن ها در مرکز داده خود جهت ارائه خدمات اقدام نماید.

• شرکت مجاز است علاوه بر خدمات موضوع این تفاهم نامه و موجود در اپلیکیشن بارتوبار به منظور افزایش سفرها و اثر بخشی سامانه بر اساس تجارب خود از طریق راه حل های مبتنی بر فناوری اطلاعات، شبکه های اجتماعی مجاز و یا ابزارهای هوشمند و یا سامانه های ارتباطی نظیر تلفن های هوشمند و سایر ابزارهای تبلیغاتی، نسبت به بازاریابی و ارسال سفارش حمل و نقل کالا و یا تبلیغات اقدام نماید.

• شرکت می تواند بنابر تشخیص و نظر صلاحدیدی خود، به منظور مدیریت و نگهداری بهینه و تهیه خدمات و نسخه های پشتیبان با اعلام قبلی (24 ساعت قبل) نسبت به انجام عملیات لازم بر روی سخت افزار ها و نرم افزارهای خود اقدام نماید. بر اساس عملیات مورد نظر، ممکن است اختلال یا قطعی در بازارگاه الکترونیکی بارتوبار حادث شود که با توجه به اعلام قبلی در حکم قصور و استنکاف شرکت از ارائه خدمات مطلوب محسوب نخواهد شد. با این حال روند و فرایند مزبور نمی بایست بیش از 12 ساعت به نحو متوالی به طول انجامد.

• شرکت متعهد شد با استفاده از نظارت های خود و با بهره گیری از متخصصین و کارشناسان خبره، خدماتی با کیفیت مطلوب به کاربران ارائه نماید.

• شرکت می تواند هرگونه اطلاع رسانی در هر زمینه اعم از ارسال خبر، اطلاعیه، قوانین و آیین نامه های اجرایی و غیره را از طریق رایانامه و یا پیامک و یا اطلاع رسانی خبری بر روی اپلیکیشن بارتوبار (Notification)، انجام دهد.

• شرکت با استفاده از ساز و کار نظارتی خود و یا انجام نظرسنجی از کاربران اهتمام می ورزد تا خدمات با کیفیت مطلوب به کاربران ارائه نماید.

• اقدامات لازم برای بازاریابی و جذب حداکثر اعضا و تعامل و اخذ بازخورد های کاربران و نظریات آنان جهت پیشرفت مطلوب ارائه خدمات و اطلاع رسانی توسط شرکت به عمل خواهد آمد.

• ارائه خدمات بارتوبار و استفاده بهینه و راهبری بانک های اطلاعاتی مرتبط و تخصیص و مدیریت سفارش ها و سفرهای ثبت شده در بازارگاه الکترونیکی بارتوبار توسط شرکت به عمل خواهد آمد.

• چنانچه توسعه نرم افزار و یا افزودن بخش های جدید و یا ارتباط با سیستم های جانبی بنا به صلاحدید و تشخیص شرکت و یا بنابر هرگونه مصوبه ای از سوی کارشناسان و متخصصان شرکت و یا سازمان های دولتی و عمومی لازم باشد توسط شرکت صورت می پذیرد و در این راستا اگر اختلال و قطعی موقت در بازارگاه الکترونیکی بارتوبار محقق گردد، کاربران بدینوسیله اذن و رضایت غیر قابل بازگشت و غیر قابل عدول خود را به شرکت اعطا و ابلاغ نمودند.

• نسبت به هرگونه توافق و تعامل و تعهد و ساز و کاری که فی مابین کاربران خارج از بازارگاه الکترونیکی بارتوبار صورت پذیرد شرکت از هرگونه مسئولیت اعم از قضایی و یا قانونی مبری می باشد و کاربر با پذیرفتن مفاد این تفاهم نامه بر این امر تائید نمود.

• شرکت به منظور ارائه خدمات پشتیبانی و رسیدگی به شکایات و فرایند رفع اختلاف فی ما بین کاربران، دارای مرکز تماس به شماره 91550005-021 می باشد و چنانچه هر یک از کاربران بارتوبار با مانع و یا مشکلی مواجه شوند و بنابر توانایی و اختیار خود قادر بر رفع آن نباشند و یا پیگیری و اطلاع رسانی نسبت به هر امری که در چارچوب و ضوابط و خدمات بارتوبار وجود دارد می توانند از طریق شماره فوق موضوع را با واحد فنی و پشتیبانی شرکت مطرح نمایند و در این راستا شرکت بررسی و پیگیری مناسب و متناسب را جهت حل و فصل مشکل و یا مطالب ارسالی به عمل خواهد آورد.

• شرکت به هنگام عضویت و ثبت نام کاربران راننده، آموزش های لازم به منظور بهره برداری بدون ایراد نامبردگان از اپلیکیشن بارتوبار را ارائه خواهد نمود.

• پطلاعات ثبت شده کاربران در اپلیکیشن بارتوبار و نیز موجود در حساب کاربری کاربر برای شرکت محرمانه تلقی می گردد و مورد حفاظت قرار خواهد گرفت و شرکت حق در اختیار قرار دادن آنها را به اشخاص ثالث نخواهد داشت. لذا اگر در این خصوص مطالبه و یا استعلامی از سوی هر مقام قانونی و یا قضائی کشور جمهوری اسلامی به شرکت واصل شود از حکم این بند مستثنا خواهد بود.

• کاربر راننده الزاما باید دارای 18 سال تمام شمسی بوده و دارای گواهینامه قانونی متناسب با وسیله نقلیه مربوطه و کارت هوشمند و نیز پروانه فعالیت باشد و چنانچه قصور و یا تخلفی در این مورد و یا جعلی بودن مدارک و یا منقضی شدن مدت اعتبار مدارک مذکور محقق و محرز گردد ، شرکت فاقد هرگونه مسئولیتی در قبال سایر کاربران و اشخاص ثالث بوده و می تواند ارائه خدمات را به کاربر متخلف ، قطع و یا محدود نماید.

• کاربر راننده نمی تواند اقدام به حمل کالاهایی نماید که طبق قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران مجاز و قانونی نمی باشد و چنانچه غیرمجاز و غیرقانونی بودن اطلاعات کالای ثبت شده در بارتوبار به هنگام بارگیری و یا به هر وسیله دیگر، مشخص و محرز گردد، کاربر راننده باید از پذیرش آن خودداری و لغو سفر نماید.

• کاربر راننده تعهد نمود در زمان تحویل کالا به شخص گیرنده کالای ثبت شده در اپلیکیشن بارتوبار، امضا و تائیدیه نامبرده را نسبت به تحویل صحیح و سالم کالا اخذ نماید و گیرنده کالا (مرسوله) نیز در صورت تحویل گرفتن و اخذ کالا ملزم به امضا و تائید به تحویل صحیح و سالم و بدون عیب و نقص کالا (مرسوله) می باشد . کاربر راننده می بایست در زمان دریافت کالا بررسی های متعارف و لازم را به عمل آورده و سپس امضای دریافت و تحویل کالا را بر روی اپلیکیشن بارتوبار ثبت نماید. قابل ذکر است در صورت بروز هرگونه مشکل مقررات ماده 12 لازم الاجرا می باشد و همچنین بعد از ثبت امضا، شرکت هیچ گونه مسئولیتی اعم از حقوقی و کیفری در قبال اعلام خسارت را نخواهد داشت.

• کاربر راننده در صورت عدم تحویل گرفتن کالا (موسوله) توسط گیرنده ثبت شده در مقصد به هر محمل اعم از تاخیر در رسیدن کالا، ورود خسارات اعم از آواری و غیره و یا عدم شناسایی و احراز هویت گیرنده در آدرس اعلامی و ثبت شده از سوی کاربر سفارش دهنده، مکلف به مطلع نمودن شرکت از این موضوع و بازگرداندن کالا (مرسوله) به کاربر سفارش دهنده با هماهنگی شرکت می باشد. در صورت تحقق مفاد این بند و عدم پذیرش و یا عدم دریافت کاربر سفارش دهنده نسبت به کالای مذکور و یا شانه خالی کردن از مسئولیت خود، کاربر راننده ملزم به نگهداری کالا (مرسوله) در محل تعیین شده از سوی شرکت ظرف یک هفته می باشد و پس از آن می بایست به موجب اظهارنامه رسمی محموله را تسلیم مراجع قضایی نماید و کلیه هزینه های متحمل شده به کاربر راننده و یا شرکت بر عهده کاربر سفارش دهنده بوده که علاوه بر پرداخت هزینه های موصوف به کاربر راننده و شرکت می بایست 40 درصد از کل مبلغ مورد نظر را به عنوان خسارت در وجه شرکت و کاربر راننده تواما کارسازی نماید.

• کاربر راننده متهد شد صرفا از علایم و علامت ها و اقلامی که توسط شرکت در اختیار نامبرده قرار داده می شود، استفاده نماید و چنانچه مشارالیه وفق این بند عمل ننماید و این امر منجر به اشتباه و یا تردید کاربر سفارش دهنده و یا سایر اشخاص ثالث اعم از حقوقی و یا حقیقی شود، مسئولیت آن بر عهده کاربر راننده می باشد و شرکت در صورت لزوم می تواند اقدام به قطع و یا محدود نمودن خدمات نرم افزاری بارتوبار به کاربر مزبور و طرح دعوای حقوقی و یا کیفری متناسب با این امر نماید. لازم به ذکر است کاربر متخلف ، ملزم به جبران هرگونه خسارت خواهد بود.

• لازم به ذکر است مسئولیت همه اقدامات کاربر راننده که به علت عدم رعایت قوانین مرتبط با حوزه حمل و نقل جاده ای کالا، قوانین مدنی، مسئولیت مدنی، قانون مجازات اسلامی، تجارت الکترونیک و سایر قوانین و آیین نامه ها و دستور العمل ها و بخشنامه های لازم الاجرای مرتبط، از زمان ثبت سفارش حمل و نقل کالا تا زمان تحویل دادن کالا (مرسوله) بر عهده کاربر راننده بوده است و شرکت هیچگونه مسئولیتی در قبال اعمال و افعال فوق ندارد و نخواهد داشت و می تواند در صورت تحقق مفاد این بند اقدام به قطع هرگونه خدمات و غیر فعال نمودن حساب کاربری راننده متخلف اعم از اینکه خسارتی به وجود آید و یا نیاید، نماید و از طریق مراجع ذی صلاح اقدامات قانونی را علیه نامبرده نسبت به احقاق حقوق قانونی خود به عمل بیاورد.

• شرکت می تواند در صورت عملکرد مناسب کاربر راننده با توجه به نظر سنجی پس از اتمام سفر، از طرح های تشویقی برای نامبرده استفاده نماید.

• کاربر راننده ملزم به بیمه نمودن وسیله نقلیه خود تاسقف تعهدات قانونی و هرگونه خسارت احتمالی خود می باشد تا در صورت وارد آمدن خسارت به اشخاص ثالث و یا اموال اشخاص حقیقی یا حقوقی امکان جبران خسارت از طریق خدمات بیمه گر مربوط میسور باشد.

• کاربر راننده متعهد شد از زمان پذیرش سفارش حمل و نقل کالا تا لحظه تحویل مرسوله و ثبت امضا الکترونیکی در اپلیکیشن بارتوبار از استعمال هرگونه مواد مخدر و روان گردان و یا خواب آور و یا نوشیدنی های غیر مجاز خودداری نماید.

• چنانچه بنا بر صلاحدید شرکت و در راستای طرح های تشویقی مخصوص کاربر راننده که در اثر نظر سنجی های موجود در اپلیکیشن بارتوبار به عمل می آید ، هدایایی به هرشکل و به هر عنوان مانند کدهای الکرونیکی برای کاربر مذکور منظور گردد که در اثر آن میزانی از کرایه حمل به نامبرده برگردانده شود و یا به میزان همان مبلغ در حساب کاربری او کار سازی شود بدینوسیله کاربر راننده تعهد نمود حق ارائه و یا انتقال و یا مطالبه و یا فروش و یا صلح و یا هبه کد های مذکور را به هر شخص حقیقی و حقوقی را نخواهد داشت و همچنین حق چاپ و عکس گرفتن و انتشار عمومی و خصوصی کدها را دارا نمی باشد و مفاد بند 17-2 در این بند هم لازم الاجرا می باشد.

• کاربر راننده می بایست از به کارگیری و یا اعزام وسیله نقلیه ای که دارای نقص و یا عیب جزئی و یا کلی و همچنین نهان و آشکار می باشد؛ استنکاف بورزد .

• کاربر راننده متعهد شد در زمان ثبت نام و یا قبول سفارش تصویر اطلاعات مورد تقاضای شرکت از قبیل سند مالکیت، کارت مشخصات وسیله نقلیه ،کارت هوشمند، گواهینامه متناسب با وسیله نقلیه ،دفترچه ی کار ، پروانه کسب و تصویر هرگونه مدرک و یا اطلاعاتی را که مورد نظر شرکت است را در اپلیکیشن بارتوبار ثبت نماید .

• کاربر راننده و کاربر شرکت متعهد شدند شماره تماس کاربر سفارش دهنده را که از طریق اپلیکیشن بارتوبار در اختیار نامبردگان قرار داده شده است را به هر وسیله ذخیره ننمایند و از ایجاد هرگونه ارتباط با ایشان خودداری نمایند و چنانچه به هرطریق خلاف ضوابط این بند برای شرکت احراز گردد که هریک از دو کاربر صدرالذکر خارج از اپلیکیشن بارتوبار اقدام به سفارش و ارائه خدمات حمل و نقل کالا به کاربر سفارش دهنده نموده و یا نمایند مکلف به پرداخت خسارت عدم انجام تعهد به مبلغ 6 برابر آخرین در آمد خود از اپلیکیشن بارتوبار را در وجه شرکت پرداخت نمایند و یا شرکت از وجوه موجود در حساب کاربری نامبردگان برداشت نماید و چنانچه کاربر یا کاربران مذکور سابقه استفاده از خدمات بارتوبار را نداشته باشد شرکت می تواند در جهت استیفای حقوق تضییع شده خود طرح دعوای خسارت نماید.

• کاربر راننده مکلف است پس از پذیرش سفارش در مهلت متعارف ؛ در محل بارگیری حضور یابد و در صورت تخلف از ضوابط این بند شرکت می تواند ضمن دریافت 10% کرایه حمل کالا ؛ به سبب خسارت ناشی از ایراد ضرر به حسن شهرت تجاری خود را مطالبه و یا از حساب کاربری راننده در سفر های بعدی وصول نماید. قابل ذکر است لغو سفارش پس از قبولی آن مشمول ضمانت اجرای آورده در این بند می باشد و اگر این تاخیر دوبار متوالی و یا سه بار متناوب اتفاق بیافتد علاوه بر ضمانت اجرای فوق شرکت می تواند ارائه ی هرگونه خدمات به نامبرده را قطع و حساب کاربری وی را مسدود نماید .

• کاربر راننده متعهد شد برند و اعتبار شرکت را در همه حال در نظر داشته باشد و برای حفظ این اعتبار از خود حسن خلق نشان دهد و مراتب ادب؛ نزاکت و امانت داری را در قبال حمل محموله رعایت نماید و توصیه ها و دستورالعمل های شرکت در خصوص نحوه رفتار و تعامل با صاحبین بار و گیرندگان بار و نمایندگان آنها ، پوشش و وضعیت ظاهری شخصی و وضعیت ظاهری و فنی خودرو و غیره را رعایت نماید.

• در صورتی که کاربر (راننده)در هنگام انجام عملیات حمل و نقل از مبدا تا مقصد ؛ افرادی را تحت عنوان شاگرد، محافظ و یا ناظر و یا راه بلد و یا دوست به همراه خود داشته باشد ؛ شرکت هیچگونه مسئولیتی در قبال افراد ذکر شده نخواهد داشت و مسئولیت آنها بر عهده ی کاربر راننده و یا راننده و یا کاربر سفارش دهنده خواهد بود.

• قبول و تحویل کالا از افرادی که سن آنان کمتر از 18 سال شمسی باشد توسط کاربر راننده ممنوع می باشد و چنانچه راننده پس از اعزام و حضور در محل مبدا مواجه با موضوع این بند شد مکلف به لغو سفارش حمل ونقل بوده و مسئولیت جبران خسارت وارده و هزینه سفر بر عهده ی کاربر سفارش دهنده می باشد.

• مسئولیت رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و نیز عدم استفاده از نرم افزار بارتوبار در حین رانندگی و حفظ سلامت محموله و ملحقات آن اعم از منفصل و متضل و سلامت خودرو در حین حرکت و حمل و نقل بر عهده ی راننده می باشد.

• کاربر راننده و همچنین کاربر شرکت متعهد شدند وسیله نقلیه ای که برای حمل و نقل کالا در بارنامه مشخصات آن قید می شود، قبل از سفر به اقلام زیر تجهیز شده باشد :

• جعبه کمک های اولیه

• علائم ایمنی که شامل تجهیزاتی که به هنگام تصادف یا خرابی وسیله نقلیه برای هشدار دادن به دیگر وسایل نقلیه بکار گرفته می شود و معمولا شامل مثلث شبرنگ و چراغ چشمک زن می باشد .

• کپسول آتش نشانی که ظرفیت آن نباید کمتر 10 کیلوگرم باشد و دارای نشان استاندارد باشد و مهلت اعتبار آن توسط سازمانهای مسئول تائید شده باشد .

• دستگاه تاخوگراف (جی پی اس)

• زنجیر چرخ مناسب، متناسب و سالم .

• لاستیک های عاج دار، می بایست استاندارد و متناسب با وزن کل وسیله نقلیه باشد و استفاده از لاستیک های بزرگ و کوچکتر از آن چه در کارت شناسائی درج شده است ممنوع می‌باشد.

• قابل ذکر است استفاده از لاستیک های تو پر تحت هیچ شرایطی مجاز نمی باشد .

• گواهی معاینه فنی وسیله نقلیه.

• کاربر تعهد نمود که نمی تواند با بهره گیری از روش های Framing و یا Mirroing و یا روش های دیگر، نسخه ای مشابه و یا دیگر از اپلیکیشن آی یپن بر روی سرورها ارائه نماید.

• کاربر هرگونه حقی را نسبت به هر اقدام ولو جزئا در جهت استخراج سورس کد (Source Code) بازارگاه الکترونیکی حمل و بارتوبار شامل دیکامپل (Decompile) و مهندسی معکوس (Reverse Engineering)و سایر فعالیت ها و اعمال مشابه را از خود سلب و اسقاط نمود.

• کاربر اجازه و حق نخواهد داشت هرگونه نرم افزار و یا برنامه و یا اسکریپتی با هدف ایندکس گذاری (Indexing) ، مطالعه یا هرگونه فعالیت داده کاوی بر روی بازارگاه الکترونیکی بارتوبار را اجرا نماید.

• کاربران اقرار نمود که تحت هیچ عنوان و بنابه هر دلیل حق دسترسی به هیچ بخش از بازارگاه الکترونیکی بارتوبار به طرق غیرقانونی و غیرمتداول را نخواهد داشت و چنانچه کاربری در مقررات این بند و بندهای 1-5 و 2-5 و 3-5 به هرعنوان مرتکب تخلف شود، نقض شرایط تفاهم نامه تلقی می گردد و شرکت می تواند هرگونه دسترسی به اپلیکیشن آی یپن توسط کاربر مذکور را قطع و حساب کاربری مشارالیه را مسدود نماید و علاوه بر این شرکت می تواند به منظور احقاق حقوق تضییع شده یا امنیت تجاری و نرم افزار های خود اقدام به طرح دعوای حقوقی و یا کیفری و یا هر دو در هر یک از مراجع قضایی و یا قانونی را نماید.

• کاربر شرکت در صورت داشتن پروانه فعالیت و یا مجوز فعالیت معتبر، باید از اداره کل همان استان محل فعالیت خود درخواست بارنامه تمبردار و یا تمبر بارنامه نماید.

• کاربر شرکت و شعب و دفاتر آنها می بایست نسبت به واریز وجه عوارض جابجایی کالای بارنامه های مصرفی بر اساس آخرین بخشنامه های سازمان اقدام و اطلاعات فیش واریزی را در سیستم مدیریت کنترل بارنامه ثبت نماید.

• تعداد بارنامه و یا تمبر بارنامه قابل تحویل به کاربر شرکت توسط سیستم مدیریت کنترل بارنامه سازمان راهداری تعیین می شود.

• نحوه صدور و تنظیم بارنامه توسط کاربر شرکت به موجب ضوابط تهیه تنظیم و استفاده از بارنامه جاده ای سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای مصوب 14/09/1394 و آیین نامه ها و دستور العمل های بعدی سازمان مرقوم خواهد بود.

کاربر شرکت متعهد شد به هنگام صدور بارنامه تمامی ضوابط و دستورالعمل های ابلاغی از سوی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای را رعایت نماید. از قبیل :

1. قانون الزام شرکت ها و موسسات ترابری جاده ای به استفاده از اوراق صورت وضعیت مسافری و بارنامه.

2. صورتجلسه 154 جلسه شورای عالی هماهنگی ترابری کشور.

3. صورتجلسه 165 جلسه شورای عالی هماهنگی ترابری کشور.

4. ضوابط تاسیس و بهره برداری از شرکت های حمل و نقل.

5. آیین نامه حمل و نقل جاده ایمواد خطرناک

6. آیین نامه نحوه بارگیری حمل و مهار ایمن بار وسایل نقلیه باری جاده ای.

7. ضوابط و مقررات مربوط به حمل و نقل بار در راه های کشور و بخشنامه های مرتبط .

8. رعایت مصوبات و بخشنامه های ستاد مرکزی مبارزه قاچاق کالا و ارز در باب حمل و نقل دام ، تجهیزات پزشکی و کالای دخانی و سایر موارد.

9. رعایت ضوابط و بخشنامه های ابلاغی در خصوص مدیر فنی شرکت ها در موسسات حمل و نقل.

10. آیین نامه اجرایی تبصره 1 از ماده 31 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی.

11. مقررات مربوط با عدم صدور بارنامه برای وسایل نقلیه باری غیر مجاز.

12. مقررات مرتبط با فعالیت دفاتر نظارت بر حمل و نقل سیمان.

13. مقررات مرتبط به نحوه فعالیت سالن های نوبت دهی و اعلام بار.

14. مقررات مرتبط به وظایف متصدیان حمل ونقل در باب هشتم قانون تجارت.

• کاربر شرکت متعهد شد بارنامه را صرفا برای وسایل نقلیه دارای کارت هوشمند و برگه فعالیت معتبر صادر نماید.

• کاربر شرکت و شعب و دفاتر فعال حوزه استحفاظی هر استان متعهد شد از صدور بارنامه در مکان غیر مجاز خودداری نماید.

• کاربر شرکت حمل و نقل جایز به استفاده از بارنامه حمل و نقل فراورده های نفتی برای حمل کالاهای عمومی و بارنامه عمومی برای حمل و نقل فراورده های نفتی مگر با موافقت قبلی سازمان راهداری نمی باشد.

• شرکت، یک موسسه و یا شرکت حمل و نقل کالا محسوب نشده فلذا اقدام به صدور بارنامه نمی نماید و در خصوص محتویات و مندرجات و اصالت و صحت بارنامه های اصداری از سوی کاربر شرکت حمل و نقل فاقد هرگونه مسئولیت حقوقی و کیفری می باشد.

• کاربر شرکت حمل و نقل می بایست بارنامه را در شش نسخه صادر و به شرح ذیل توزیع نماید :

• بارنامه مخصوص گیرنده کالا ( نسخه تمبر دار )

• بارنامه مخصوص سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای

• بارنامه مخصوص راننده و یا کاربر راننده.

• بارنامه مخصوص کاربر سفارش دهنده حمل و نقل کالا.

• بارنامه مخصوص کاربر شرکت حمل و نقل.

• کاربر شرکت متعهد است به هنگام صدور بارنامه اطلاعات ذیل را در بارنامه قید نماید:

• اطلاعات عمومی که شامل شماره بارنامه ، سریال بارنامه باشد.

• اطلاعات کاربر سفارش دهنده و گیرنده کالا که شامل نام و نام خانوادگی و آدرس کاربر سفارش دهنده و نام و نام و خانوادگی و آدرس گیرنده کالا بوده است.

• اطلاعات راننده که شامل نام و نام خانوادگی ، شماره شناسنامه و کد ملی ، محل سکونت ، شماره گواهینامه ، محل صدور و شماره کارت هوشمند و دفترچه کار ؛ کاربر راننده می باشد.

• اطلاعات خودرو که شامل شماره پلاک وسیله نقلیه، سری پلاک ، محل شماره گذاری ، نوع بارگیر ، کارخانه ساخت، شماره کارت هوشمند ناوگان می باشد.

• اطلاعات بار که شامل ، نام محموله ، وزن ، نوع بسته بندی ، مبدا بارگیری و مقصد تخلیه می باشد.

• اطلاعات مالی که شامل مبلغ کل کرایه ، پیش کرایه ، باقی مانده کرایه ، حق پایانه ، کمیسیون دریافتی و حق بیمه پرداختی می باشد.

• بارنامه باید دارای مهر و امضا کاربر شرکت حمل و نقل و دارای امضا کاربر راننده و گیرنده کالا نیز باشد.

• کاربر سفارش دهنده(صاحب بار) چنانچه سازمان ها و موسسات دولتی بوده و در راستای حمل کالاهای متعلق به خود تمایل به استفاده از اوراق مخصوص به عنوان بارنامه را داشته باشند می بایست پس از اخذ موافقت کتبی وزارت راه و شهر سازی نسبت به چاپ بارنامه مختص به خود از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام نماید. قابل ذکر است کاربر موضوع این بند صرفا می تواند این نوع بارنامه ها را در اختیار شرکت و یا موسسات حمل و نقل مجاز طرف قرارداد خود قرار دهد.

• چنانچه کاربر شرکت از بارنامه های قانونی استفاده ننماید و یا به استفاده از اوراق عادی به عنوان بارنامه اقدام نمایند یا بطور غیر مجاز و برخلاف ضوابط قانونی در این زمینه بارنامه تهیه و یا مورد استفاده قرار دهد و یا مشخصات محموله با بارنامه صادر یافته مطابقت نداشته باشد و یا مندرجات آن را تکمیل ننماید و یا سند مذکور را به هر شخص حقیقی و حقوقی و به نحو غیر مجاز واگذار نماید، مجرم محسوب شده و نقض موارد توافقی در این تفاهم نامه تلقی می شود. فلذا شرکت نسبت به رعایت تشریفات قانونی و متعارف به صدور بارنامه و یا صحت و سقم سند مذکور و محتویات و مندرجات و اصالت و صحت بارنامه های اصداری از سوی کاربر شرکت حمل و نقل فاقد هرگونه مسولیت حقوق و کیفری می باشد و چنانچه بارنامه بر خلاف مقررات قانونی و آیین نامه و بخشنامه های موجود صادر شود و در این راستا هرگونه خسارت مادی و یا معنوی به شرکت و یا اشخاص ثالث وارد آید ، شرکت حق طرح هرگونه ادعا و یا دعوایی را جهت احقاق حقوق خود علیه کاربر متخلف را خواهد داشت.ضمنا حساب کاربری نامبرده مسدود و ارایه خدمات به وی قطع می شود و کاربر متخلف می بایست علاوه بر جبران خسارت مبلغ 40 درصد از کرایه حمل را به عنوان خسارت به شرکت پرداخت نماید.

• قابل ذکر است مقررات و بندهای این تفاهم نامه ممکن است بنابر تشخیص و صلاحدید شرکت و یا دستورالعمل ها و بخشنامه های مراجع قانونی و یا بنا به شرایط زمانی و مکانی و یا اقتصادی و یا سیاسی در طول مدت عضویت کاربر مورد تغییر و یا اصلاح و یا تکمیل و یا حذف قرار گیرد و این امر جزو لاینفک هرگونه توافق موجود در این تفاهم نامه فی مابین شرکت و کاربر تلقی و نامبرده می بایست از آن تبعیت نماید و کاربر با عضویت دراپلیکیشن بارتوبار و یا با هر بار استفاده از خدمات موجود در بارتوبار پذیرفت که قوانین و مقررات این تفاهم نامه را به صورت کامل مطالعه نموده و با اطلاع کامل از شرایط و معانی آن مورد قبول قرار داد و طرح هرگونه ادعا و دعوایی را به هر شکل و به هر عنوان در این خصوص را از خود سلب و اسقاط نمودند.

• در راستای اجرای موضوع این تفاهم نامه کاربر متعهد به رعایت اصول شفاف سازی و صحت در خصوص ثبت و درج اطلاعات خواسته شده در اپلیکیشن بارتوبار به هنگام عضویت و یا با هر بار استفاده از خدمات موجود در نرم افزار موصوف شد و چنانچه عدم تطابق اطلاعات ثبت شده با واقعیت موجود محرز شود ،شرکت فاقد هرگونه مسئولیت حقوقی و کیفری می باشد.

• به منظور بهره برداری از خدمات اپلیکیشن بارتوبار لازم است هریک از کاربران اعم از اشخاص حقیقی و یا حقوقی یک حساب کاربری در اپلیکیشن بسازد. صرفا کاربرانی که بیش از 18 سال تمام شمسی سن داشته و دارای اهلیت استیفاء به نحو کامل باشند می توانند در بازارگاه الکترونیکی بارتوبار ثبت نام نمایند و چنانچه کاربر یک شخص حقوقی باشد می بایست وفق قوانین لازم الاتباع جمهوری اسلامی ایران در قالب یکی از شرکت ها مورد حمایت قانونگذار به ثبت رسیده باشد.

• کاربر متعهد شد صرفا با یک رایانامه که متعلق به خود می باشد اقدام به ثبت نام در اپلیکیشن بارتوبار نماید و در صورت عدم اجرای مفاد این بند شرکت می تواند حق دسترسی کاربر مذکور را به هر شکل مسدود نماید .

• هر کاربر با توجه به مدارک هویتی می تواند تنها یک حساب کاربری به عنوان کاربر راننده یا کاربر سفارش دهنده و یا کاربر شرکت حمل و نقل در اپلیکیشن ایجاد نماید و چنانچه شرکت از تخلف از مفاد این بند اطلاع حاصل نماید که به نام یک شخص اعم از حقیقی و یا حقوقی حساب های کاربری متعدد وجود داشته باشد ،شرکت می تواند نسبت به قطع ارائه ی خدمات و انسداد حساب کاربری شخص متخلف اقدام نماید.

• مسئولیت همه فعالیت هایی که از طریق حساب کاربری اشخاص حقیقی و یا حقوقی در بازارگاه الکترونیکی حمل و نقل جاده ای بارتوبار صورت می گیرد بر عهده کاربران بنا بر مورد و اقتضاء خواهد بود .قابل ذکر است مسئولیت اشخاصی غیر از کاربر که از خدمات اپلیکیشن بارتوبار و از طریق حساب کاربری دوست و یا فامیل و یا همکار و یا غیره استفاده می نمایند با کاربر عضو خواهد بود و تمامی ضمانت اجراها و تکالیف موجود در این تفاهم نامه نسبت به کاربر مذکور قابل سرایت می باشد.

• مسئولیت حفظ امنیت اطلاعات حساب کاربری از جمله نام کاربری و رمز عبور بر عهده ی کاربران می باشد و در صورت مفقود شدن یا سرقت اطلاعات حساب کاربری کاربر موظف است در کوتاه ترین زمان ممکن این امر را به شرکت کتبا اطلاع دهد. لازم به ذکر است تا زمانی که کاربر به تکلیف مقرر در این بند عمل ننماید، مسئولیت همه ی اعمالی که از طریق حساب کاربری مورد نظر صورت بپذیرد بر عهده ی کاربر می باشد.

• چنانچه بنا بر شرایط خاص به منظور بهره‌برداری کاربر از خدمات اپلیکیشن بارتوبار از سوی شرکت درخواست احراز هویت شود و نامبرده اطلاعات کافی و مورد تقاضا را در اختیار شرکت قرار ندهد حساب کاربری وی مسدود و عضویت وی لغو می‌شود.

• کاربران به موجب تایید این تفاهم نامه و به تبع آن عضویت در اپلیکیشن بارتوبار این حق را به شرکت اعطا نمودند که تعیین هزینه ارائه خدمات حمل و نقل و جابه جایی هرگونه کالا توسط شرکت محاسبه و تعیین و اعلام شود.

• کاربران قبول نمودند امکان استرداد مبالغی را که بابت خدمات حمل و نقل و جریمه و خسارت به شرکت پرداخت می نمایند، وجود نخواهد داشت.

• کاربر می پذیرد هزینه ی ارائه ی خدمات و حمل و نقل کالا از قبل و به هنگام ثبت سفارش توسط اپلیکیشن بارتوبار معین می شود.

• قابل ذکر است کاربر حق اعتراض و طرح هرگونه دعوی در خصوص مفاد بندهای 1-9 و 2-9 و 3-9 را به هر شکل و به هر عنوان در هریک از مراجع قانونی و قضایی را از خود سلب و اسقاط نمود .

• پرداخت هرگونه مبلغ صرفا از طریق روشهایی که شرکت تعیین می نماید بعمل خواهد آمد . این روشها عبارت است از پرداخت از طریق اعتبار موجود در حساب کاربری کاربر ، پرداخت اینترنتی ، پرداخت نقدی و یا USSD برای افزایش اعتبار .

• کاربر پذیرفت هزینه حمل و نقل را به نحو مستقل از به وجود آمدن هرگونه ایراد و یا نقص فنی که ممکن است در اپلیکیشن بارتوبار جهت پرداخت آنلاین به وجود بیاید را به شرکت پرداخت نماید. درصورت تحقق ایراد یا نقص فنی در بازارگاه الکترونیکی بارتوبار و یا مشکلات ارتباطی از جمله اینترنت و شبکه ی تلفن همراه، امکان پرداخت به نحو آنلاین فراهم نشود کاربر سفارش دهنده همچنان مکلف به پرداخت هزینه حمل خواهد بود. در این شرایط پرداخت هزینه ممکن است با هماهنگی کاربر سفارش دهنده و یا روشهایی که شرکت اعلام می نماید صورت پذیرد . در صورت تحقق ایرادات موجود در این بند و عدم پرداخت هزینه حمل شرکت می تواند راساً اقدام به لغو سفر نماید و یا مبلغ حمل را از اعتبار کاربر برداشت نماید و یا هرگونه طرح دعوی مناسب در این خصوص را به عمل بیاورد و همراه و مضاف بر همه ضمانت اجراهای درج شده ، اقدام به انسداد حساب کاربری ، کاربر مورد نظر نماید.

• کاربر تعهد داد فقط در زمانی سفارش حمل، ارسال و ثبت نماید که قصد استفاده از خدمات اپلیکیشن بارتوبار را داشته باشد و چنانچه کاربر سفارش دهنده پس از ارسال و ثبت سفارش و پذیرش آن توسط یک کاربر دیگر (راننده) درخواست را لغو نماید و یا در مکان مشخص شده به عنوان مبدا حمل در زمان مشخص حضور پیدا نکند و نیز کاربر قبول کننده اگر پس از پذیرش یک درخواست، سفارش را لغو نماید و یا پس از پذیرش در مکان مشخص شده به عنوان مبدا حمل حضور پیدا نکند ،شرکت می توتند اقدام به قطع یا محدود نمودن خدمات موجود در اپلیکیشن بارتوبار نسبت به نامبرده را از وی نماید و یا مبلغی را به تشخیص خود از اعتبار حساب کاربری مشارالیه کسر و یا مطالبه نماید.

• به موجب قبول این تفاهم نامه این امر مورد قبول و پذیرش کاربر قرار گرفت چنانچه در اثر فعل و یا ترک فعل و یا در اثر تقصیر و یا اهمال و یا سهل انگاری و یا تخلف از مقررات راهنمایی و رانندگی راننده و یا سایر اشخاص هرگونه خسارت مادی یا معنوی یا جرحی یا فوتی و یا هر صدمه کلی و جزئی به اموال و اشخاص ثالث اعم از حقوقی و یا حقیقی و یا سایر کاربران وارد آید ،این بارگاه الکترونیکی حمل و نقل جاده ای فاقد مسئولیت حقوقی و یا کیفری می باشد و جبران خسارت بر عهده شخص متخلف و یا مقصر بوده و قوانین مدنی و مجازات اسلامی و مسئولیت مدنی و راهنمایی و رانندگی و قوانین بیمه و شرکت های بیمه گر و مقررات و دستورالعمل های وزارت راه و شهر سازی و سایر ،در خصوص تعیین مقصر و جبران خسارات بر آمده از فعل و یا ترک فعل شخص متخلف و یا مقصر و شیوه ی جبران و غیره نسبت به زیان دیده یا زیان دیدگان و شخص / اشخاص متخلف و یا مقصر لازم الاتباع خواهد بود.

• چنانچه شرکت بنا به هر علت و عنوان به این تشخیص برسد که حضور هر کاربری اعم از حقیقی و یا حقوقی برای شرکت و یا سایر کاربران و یا اشخاص ثالث خطر آفرین بوده و یا مطلوب نباشد و در مجموع تاثیرات منفی در عملکرد و یا شهرت و یا سلامتی و یا اعتبار شرکت و سایر کاربران و اشخاص و غیره داشته باشد ، می تواند اقدام به قطع و با حذف دسترسی کاربر موصوف نماید و کاربر در این خصوص حق طرح هرگونه ادعا و دعوایی را از خود سلب و اسقاط نمود.

• کاربران به موجب تایید و پذیرش این تفاهم نامه توافق و قبول نمودند جهت سهولت مبادله و انتقال اطلاعات ، همه ی تغییرات و الحاقیه های قوانین و مقررات این تفاهم نامه اعم از تغییر و تکمیل و حذف و اضافه کردن شروط و بندهای آن ، ارسال اخطاریه و ابلاغیه های مربوط به شرکت ، از طریق بازارگاه الکترونیکی حمل و نقل جاده ای بارتوبار به عمل آید و کاربران ضمن پذیرش اطلاع از شرط و روند اجرائی آن موافقت خود را نسبت به اعمال شرط مذکور اعلام نمودند .

• کاربران پذیرفتند هرگونه رویه ، اشکال ،عبارات مبین تایید و اعلام قبولی و تصدیق داده پیام های صادره از طرف شرکت به منزله امضاء الکترونیکی و قبولی محسوب میشود و حق طرح هرگونه ادعا و دعوایی را نسبت به امضا و قبولی مذکور را در هر یک از مراجع قضائی و قانونی از خود سلب نمودند.

• کاربران با عضویت و ثبت نام در اپلیکیشن بارتوبار قصد و اراده خود را نسبت به پذیرش انعقاد هرگونه اقدام و عمل حقوقی از جمله عقود و معاملات از راه دور و از طریق سامانه ی رایانه ای و الکترونیکی اعلام نمودند .

• مسئولیت حفظ و حراست از حساب کاربران بر عهده ایشان بوده و وی ضمن پذیرش این مسئولیت ، تمام داده پیام های صادره از طریق حساب کاربری مذکور را منتسب به خود دانسته و حق طرح هرگونه ادعایی را نسبت به انکار، تردید ، و جعل داده ی پیام های ارسال شده از ناحیه ی نامبرده را از خود به هر شکل و به هر عنوان سلب و اسقاط نمود.

• شایان ذکر است کلیه قوانین و مقررات لازم الاجرای جمهوری اسلامی ایران بر تمامی بندهای این تفاهم نامه از هر نظر و عنوان حاکمیت دارد ، چنانچه اختلافی حاصل شود طرفین تلاش خواهند نمود اختلاف خود را به صورت مسالمت آمیز و از راه گفت و گو حل و فصل نمایند. در صورت عدم موفقیت ، اختلاف از طریق مراجعه به مراجع قضایی تهران حل و فصل خواهد شد.

• هریک از طرفین این تفاهم نامه توافق و اقرار نمودند که در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر بندها و یا الفاظ و لغات موجود در آن ، چه دعوا در مراجع قضایی مطرح شده باشد و چه نشده باشد ، نظر و اعتقاد واحد حقوقی شرکت صرفا لازم الاتباع می باشد.

• تفسیر لغات و معنی آن ها و جملات هریک از بندهای این تفاهم نامه به نحوی باید انجام شود که مانع اجرا و توقف سایر بندها نشود و صرفا در محدوده ماده و بندی که مرتبط با موضوع اختلاف است تفسیر به عمل آید.